Par biedrību

Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība dibināta 2014. gada 15. septembrī.

Darbības mērķi: Ģimeņu labklājība un demogrāfijas uzplaukums.

Mūs satrauc valsts bezatbildība lielo ģimeņu vajadzību ignorēšanā. Mums jāveido sabiedrības viedoklis, jo katrs atsevišķas ģimenes izmisums un kopējais lielo ģimeņu problēmu klāsts nevienu politiķi pat neinteresē. Tikai apvienojot ģimeņu pieredzi un centienus mēs spēsim izstrādāt un iesniegt likumdošanas priekšlikumus, lai sasniegtu visiem un ikvienam mūsu bērnam labvēlīgu dzīves vidi Latvijā.