Biedrības uzruna

Visi lielo dzimtu pārstāvji, vecvecāki ar kuplu mazbērnu pulciņu un arī tie, kuri  saprot lielu un stipru ģimeņu nozīmību mūsu tradicionālajā kultūrā, tiek mīļi aicināti piebiedroties un kopīgiem spēkiem gādāt par turpmāko Latvijas likteni un ģimeņu labklājību visplašākajā šī jēdziena nozīmē.

Mūs satrauc valsts bezatbildība lielo ģimeņu vajadzību ignorēšanā. Mums jāveido sabiedrības viedoklis, jo katrs atsevišķas ģimenes izmisums un kopējais lielo ģimeņu problēmu klāsts nevienu politiķi pat neinteresē. Tikai apvienojot ģimeņu pieredzi un centienus mēs spēsim izstrādāt un iesniegt likumdošanas priekšlikumus, lai sasniegtu visiem un ikvienam mūsu bērnam labvēlīgu dzīves vidi Latvijā.